Jesteśmy ciekawi Twojej historii

W Pracowni jesteśmy nastawieni na trzy obszary, w których stosowanie metody EEG Biofeedback pomaga naszym klientom. Opowiedz nam swoją historię lub poznaj obszary w których pracujemy i skontaktuj się z nami

Pracownicy chcący poprawić swoją efektywność oraz zredukować stres

Zdajemy sobie sprawę, że szybkie tempo życia, nadmiar obowiązków oraz chęć rozwoju są wyzwaniami, z którymi często musimy się borykać. Biofeedback wspiera tych, którzy zgłaszają:

 • problemy ze snem,
 • problemy z pamięcią,
 • obniżoną kreatywność,
 • wyczerpanie,
 • zwiększoną podatność lub przewlekły stres,
 • problemy z osiągnięciem odpowiedniej wydajności,
 • zbyt dużą przerzutność uwagi.
Dzieci borykające się z problemami szkolnymi i rozwojowymi
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD)
 • deficyty koncentracji,
 • zaburzenia rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego,
 • zespoły opozycyjno-buntownicze,
 • zaburzenia uczenia się,
 • specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (w tym dysleksja i dysgrafia),
 • problemy w zdobywaniu umiejętności matematycznych (w tym dyskalkulia),
 • impulsywność i agresja oraz zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia rozwoju mowy,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
Osoby chcące rozwinąć swoje możliwości intelektualne

Obserwujemy często potrzebę podwyższenia aktywności poznawczej i możliwości intelektualnych u uczniów, maturzystów, studentów oraz pracowników. Często wiąże się to z problemami z utrzymaniem uwagi w dłuższym czasie oraz z koncentracją. Nawet niewielka poprawa wyników może w znaczny sposób podnieść komfort uczenia się i pracy, co przekłada się na lepsze wyniki.