Terapia EEG Biofeedback jest metodą poprawiającą efektywność pracy mózgu, wzmacnia kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga zrelaksować się oraz lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pobudza kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość i efektywność uczenia się.

Jak długo trwa terapia?

Biofeedback jest terapią długoterminową, polega na wypracowywaniu pozytywnych wzorców i nawyków, dlatego tak ważna jest odpowiednia liczba powtórzeń oraz cierpliwość. Najczęściej, dla otrzymania pożądanych, utrwalonych efektów, ilość treningów waha się od 40 do 60, a czasem spotykamy się nawet powyżej 100 razy.

Terapię dzielimy na cykle 30 spotkań. Na początku cyklu przeprowadza się wywiad oraz badanie QEEG, na podstawie którego określa się indywidualny system pracy (protokół) na treningach. Po 15 spotkaniach robimy badanie kontrolne, które sprawdza, jak organizm reaguje na trening, oraz ostatnie QEEG – po zakończeniu cyklu.

Jak wygląda trening Biofeedback EEG?

Podczas każdego treningu, zadaniem trenującego jest wzmacnianie oraz hamowanie odpowiednich zakresów częstotliwości fal mózgowych za pomocą gry. Całość ma charakter zabawy, gdzie, wzmacniając lub hamując odpowiedni parametr, kierujemy bohaterem gry. Za wypracowanie pożądanych efektów otrzymuje się punkty-nagrodę i utrwala się pozytywny wzorzec.